English
วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมประเพณีที่เต็มไปด้วยสีสันความมีชีวิตชีวาของกุโจคือการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมและนวัตกรรม มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบมากมายให้ทัศนาชื่นชม พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์โดยตรงได้ด้วยตัวเอง

วิดีโอส่งเสริมการขาย

การร่ายรำ กุโจ โอโดริ

เทศกาลของชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี ซึ่ง กุโจ โอโดริ เป็นหนึ่งในสามเทศกาลแห่งการร่ายรำประจำฤดูร้อนช่วงโอบ้งที่สำคัญที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในเทศกาลร่ายรำที่สนุกสนานที่สุด! ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นฐานล้ำค่าที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้การร่ายรำ กุโจ โอโดริ ได้รับการขึ้นทะเบียนในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกด้วยเช่นเดียวกัน

การพิมพ์สกรีนผ้าไหม

กุโจ เป็นแหล่งกำเนิดการพิมพ์สกรีนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังคงความเจริญเฟื่องฟูในฐานะของอุตสาหกรรมเรื่อยมา โดยที่นี่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ของการพิมพ์สกรีนได้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ระลึกได้ด้วยตัวคุณเอง

อาหารจำลอง

อาหารจำลอง คือ แบบจำลองขี้ผึ้งหรือพลาสติกของอาหารซึ่งร้านอาหารมากมายในญี่ปุ่นมีไว้สำหรับจัดแสดงหน้าร้านอาหารเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเมนูต่างๆ ภายในร้านที่มีจำหน่าย กล่าวกันว่าอาหารจำลองเหล่านี้มีต้นกำเนิดในเมืองกุโจ และร้อยละ 60 ของอาหารจำลองเหล่านี้ที่ถูกจำหน่ายออกไปทั่วประเทศญี่ปุ่นล้วนยังคงผลิตขึ้นที่นี่ คุณสามารถลองทำด้วยมือของคุณเองได้!

การย้อมครามสไตล์กุโจ

กุโจฮาจิมัง มีวัฒนธรรมการย้อมคราม 430 ปี โรงย้อมผ้าวาตานาเบะ โซเมโมโนะ ยังคงใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม “Shō aizome (โช โอโซเมะ)” ของการย้อมสีคราม ซึ่งใช้สีครามธรรมชาติมากกว่าสีย้อมเคมี โดยได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสำคัญที่จับต้องไม่ได้ของจังหวัดกิฟุ